انتخاب مدیر عامل دمس به عنوان پیشکسوت نمونه صنعتی

در بزرگداشت روز صنعت، معدن و تجارت، مدیر عامل دمس، جناب آقای حسین اوجی، به عنوان پیکسوت نمونه صنعتی سال 1394 انتخاب شدند.

پیشکسوت نمونه صنعتی

 

 

متن تقدیرنامه بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای حاج حسین اوجی

اکنون که به عنایت و لطف پروردگار متعال و تلاشهای ارزنده جنابعالی و بر اساس بررسی و رای تیرماه سال 1395 شورای داوران خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس، به عنوان پیشکسوت نمونه صنعتی انتخاب شده اید، افتخار دارد که تندیس مربوطه را به جنابعالی اهدا نموده و توفیقات هر چه بیشترتان را در خدمت به کشور اسلامی و رشد تولید استان فارس از درگاه احدیت خواستاریم.

علی همتی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس

مسعود راثی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس

 

پیشکسوت نمونه صنعتی

پیشکسوت نمونه صنعتی