دریافت تندیس برند دوست داشتنی مردم در سال 1395 برای دومین سال متوالی

انتخاب دمس به عنوان برند دوست داشتنی مردم در سال 1395 برای دومین سال متوالی را به مصرف کنندگان فهیم و کارکنان زحمت کش دمس تبریک می گوییم.

برند دوست داشتنی 95

 

برند دوست داشتنی 95

برند دوست داشتنی 95